Grafik Semboller ve Piktogramlar Serisi Vol.4

Grafik-semboler-ve-piktogramlar

 

Merhabalar herkese,

Geçen haftaki yazımızda din sembollerini incelemiştik. Bugünkü yazımızda ise günümüzde sıkça karşılaştığımız hatta hepimizin farklı anlamlar yüklediği sembollerin gerçek anlamları ile karşınızdayız. 

 

1- Gamalı haç ismi Yunanca gama (Γ) harfine ve haç şekline (+) atfen verilmiştir. Svastika kelimesi Sanskritçe’deki su (iyi) ve asti (olmak) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. “İyi olmak, mutlu ve sağlıklı olmak” anlamlarına gelir. Uçları sağa veya sola kıvrılmış, genel olarak Güneş’i simgeleyen haç. Hint, İran, Ege, Çin gibi eski uygarlıklarca kullanılmış olduğu gibi, 20. yüzyılda, Alman Nasyonal Sosyalist Partisi’nin ve Alman Nazilerinin simgesi olarak da kullanılmıştır. Günümüzde de, bazı ülkelerdeki faşist ve ırkçı hareketlerce bir simge olarak kabul edilmektedir.   Ekran Resmi 2014-11-06 14.34.32   Svastika Hinduizm, Budizm ve Jainizm’e göre kutsaldır. Kökeni pek çok antik uygarlığa, örneğin Mayalar, Navarrolar ve Sümerler’e, M.Ö. 4000′li yıllara dayanır. Vişnu’nun 108 sembolünden biridir ve kolları saat yönünde dönük olan şekliyle, başarı ve uğurun yanısıra hayatın kaynağı olan güneş ışığını simgeler. Kolları ters yöne dönük şekli ise geceyi ve uğursuzluğu ifade eder. Svastika’nın dört kolu, dört kozmik gücü (ateş,su,hava,toprak) simgelemektedir. Ayrıca bazı kaynaklarda, eski dönemlerde bu sembol sayesinde dört kozmik gücün etki altına alınıp büyü yapıldığı belirtilir. Bazı kaynaklarda da Svastika’nın dört adet L harfinden oluştuğu ve bunların Light-Life-Love-Luck yani Işık-Yaşam-Sevgi-Şans anlamına geldiği belirtilir.

 

Ekran Resmi 2014-11-06 14.34.35

 

2- Erkek ve Kadın Sembolleri bilindiği gibi aşk tanrısı, Eros olarak bilinir. Eros’un elinde bir ok vardır ve bu okla insanları birbirine aşık eder. Erkeği simgeleyen çapraz duran ok, Eros’un okunu atmak için durduğu andan gelmektedir.  Kadını simgeleten işaret ise yunan mitolojisinde güzellik tanrıçası olarak bilinen Afrodit’in aynasından gelmektedir. Bu nedenle kadın sembolü el aynasına benzemektedir,Ekran Resmi 2014-11-06 14.34.38

 

3-Şahmeran, daha çok güney, orta ve doğu Anadolu resminde, masallarında, hikâyelerinde rastlanan akıllı ve iyicil olarak tanımlanan bellerinden aşağısı yılan, üstü ise insan şeklindeki Maran adı verilen, doğaüstü yaratıkların başında bulunan ve hiç yaşlanmayan, ölünce ruhunun kızına geçtiğine inanılan varlık.

 

 

4-Çift başlı kartal, Hitit’ten, Bizans’a ve Selçuklu’ya kadar Anadolu’da yaşamış bir çok medeniyetin simgesi olmuş. Orta Asya’da yaşayan Türkler, Çift Başlı Kartalı iki dünya arasındaki köprü ve şehirlerin koruyucusu olarak görmüşler ve yenilmez, fethedilemez gibi anlamlar vermişler. Bu yüzden Selçuklular’ın yaptığı surlarda Çift Başlı Kartal koruyucu olarak betimlenmiştir. Selçuklu’ların bayraklarında bulunan Çift Başlı Kartal günümüzde Konya’nın simgesi. Selçuk Üniversitesi, Konyaspor, Büyükşehir Belediyesi ve daha birçok kuruluş logolarında onu kullanıyor.

Ekran Resmi 2014-11-06 14.34.44

 

5-Kurt bir ağaç kovuğunda (yaşam ağacı) veya genellikle ‘yeraltında yaptığı yuvasında yaşar Yedi veya ondört bireyden oluşan sürüler halinde yaşarlar. Kurt Sembolünün birden çok  anlamı bulunur;

Sembolün Sirius Sistemi’ni ya da Sirius kültürünü simgelediği açıkça belirtilen tradisyonlardan bazıları şunlardır (Sirius yaklaşık 50 yıllık dolanma periyodu olan bir çiftyıldızdır):

 

– Çin tradisyonlarında Sirius yıldızı, “göksel saray”ın bekçisi “göksel kurt” olarak nitelendirilirEski Orta Asya Türkçesi’nde göksel ‘kök böri’ ya da ‘börteçene’ denirdi

 

– Grek mitolojisinde Sirius köpek-yıldız olarak adlandırılır; Sirius yıldızının yer aldığı takımyıldız da Büyük Köpek Takımyıldızı olarak adlandırılır

 

– Pers tradisyonlarmda Sirius’tan “Köpek Yıldızı” olarak söz edilir

 

– Tuareg yerlilerinin tradisyonunda Sirius köpek-yıldız olarak nitelendirilir

 

– Eski Mısır’da Sirius önceleri büyük bir köpekle temsil edilirdi. İskenderiye’de basılan Grek madeni paralarında yıldızı Sirius olan ilahe İsis bir köpeğe binmiş durumda görülür.Eski Mısır’da kurt ise Sirius-B’yi temsil ettiği sanılan Osiris ile ilişkilendirilirdi. Plütark İsis’in Köpek Başlı Anubis ile ilişkisi hakkında şöyle yazar: ” Neftis görünmez olandır, İsis görünür olandır, bunlara dokunan çember ki ona ufuk denir, her ikisinin ortak noktasıdır, Anubis adını alır ve bir köpek biçiminde temsil edilir; çünkü köpekler hem gece hem gündüz görebilirler”

 

220px-Anubis_standing

 

– Hint tradisyonunda Sirius, Samanyolu’nun bekçisi köpek Sarama’dır

 

Kurt sembolünün bir diğer özelliği Gök-kurt’ta görülür: Türk’lerde Gökkurt (Kök-böri) gökteki Tanrı’nın yerdeki şekillenmiş sembolüdür. Altay Dağlarında, Hunlar’da kurt-tanrı heykellerine rastlanır.Ekran Resmi 2014-11-06 14.34.48Ekran Resmi 2014-11-06 14.34.51

 

13)Sakura sadece bir ağaç değil bir aynı zamanda da semboldür. Japonya’nın güzellik ve gençlik Sembolüdür. Japonya’da Sakura kiraz çiçekleriyle süslü bir ağaç türüdür. Her bahar, çiçekler yapraklarını döker ve yerine yenilerini bırakır. Bu ağaçta beyaz ve pembe renkli çiçekler filizlenir. Japonya’da Sakura çiçeklenmesi ulusal bir bayramdır. Hanami-”Sakura çiçeklerine hayranlık” bu yıllar boyu Japonların eğlence dünyasına girmiştir. Gençler ve yetişkinler piknik veya başka faliyetler için kiraz ağaçlarının altında toplanırlar. Ne yazık ki Sakura çiçeklerinin ömrü bir hafta kadardır. Bu yüzden ölülerin ruhları Japon halkı tarafından Sakura çiçeklerinde yaşatılır. Böylece ataları ile konuşmak istediklerinde bu ağaç altında dinlenmeye çekilir ve öğrenmek istediklerini ,düşünce yolu ile anlamaya çalışırlar. Sakura’lar şehirden, şehire ardalanır.

 

 

Ekran Resmi 2014-11-06 14.40.05

goodwp.com_17577
Evet! Günümüzde gördüğümüz sembollerin anlamlarına güzel bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. 🙂 Devamı bir sonraki hafta karşınızda olacak.

Okuduğunuz için teşekkürler! ^.^

 

 

 

 

No Comments

Yorum Yap