İçerik Pazarlamasında Renklerin Yeri

Mark Zuckerberg’ in kırmızı-yeşil renk körü olduğunu biliyor muydunuz? “Mavi”, Zuckerberg’ in en iyi görebildiği renk. Dolayısıyla, Facebook’ ta mavi renk tercih edilmesi, tesadüf değil 🙂 Aslına bakarsanız günlük hayatımızda da benzer bir mantık işlemektedir. Bizler, bize kendini gösterebilen renkleri algılar ve onlar aracılığı ile ait oldukları markalar hakkında düşünür, hissederiz. Bu nedenledir ki, pazarlama felsefesinin ve uygulamalarının içinde renkler hep önemli bir yere sahip olmuştur.

Renkler, kullanıcının dikkatini çeker, marka farkındalığını, hatırlanmayı ve katılımı arttırır. Bununla kalmaz, düşünce ve davranışlarımız üzerinde bizler fark etmeksizin hakimiyet kurar. Tahmin edersiniz ki, böylesi güçlü bir faktörü doğru konumlandırmak ve kullanmak hayati bir önem taşıyor. Pazarlama ve markalar tarafında etkisi sayısız kez ölçülmüş ve kanıtlanmış olan renkler, bizlere satın alma kararlarımızla ilgili basit gerçekler sunuyor aslında. Renklerin pazarlama alanında kullanılışı ve renk teorisi ile ilgili detaylı ve teknik bilgiye erişebileceğiniz metinler mevcut. Bunun dışında, farklı araştırmalar sonucu elde edilen birtakım istatistiklerden bahsetmek, konuyu daha somut bir çerçeveye oturtmak açısından faydalı olacaktır.

● Yapılan araştırma sonucunda, katılımcıların %92.6 sı görsellik boyutunun satın alma kararlarını etkileyen en temel faktör olduğunu; hatta tat, koku gibi faktörleri geride bıraktığını söylemiştir.
● Her 3 tüketiciden 2’ si, tercih ettikleri renkte olmadığı takdirde büyük ev aletlerini satın almamaktadır.
●Impact of Color in Marketing isimli araştırmaya göre, ürünle ilgili yargıların % 90’ ı salt olarak renklere göre oluşmaktadır.
● Renkler bir markanın fark edilmesinde % 80 ‘lik bir rol oynamaktadır.
● Son olarak, renklerin belli başlı kelimeler ile ilişkilendirildiği araştırmada;

Güven: Mavi (34%), Beyaz (21%), Yeşil (11%)
Emniyet: Mavi (28%), Siyah (16%), Yeşil (12%)
Hız: Kırmızı (76%)
Ucuzluk: Turuncu (%26), Sarı (22%), Kahverengi (13%)
Yüksek Teknoloji: Siyah (26%), Gri (23%)
Yüksek Kalite: Siyah (43%), Mavi (20%)
Güvenilirlik: Mavi (43%), Siyah (24%)
Cesurluk: Mor (29%), Kırmızı (28%), Mavi (22%)
Korku/ Terör: Kırmızı (41%), Siyah (38%)
Eğlence: Turuncu (28%), Sarı (26%), Mor (17%)

buy_color

sonuçları elde edilmiştir. Görüldüğü üzere, birbirinden farklı birçok araştırma, göz ardı edilemeyecek sonuçları ile bizleri içerik özelinde renkler üzerine tekrar eğilmeye itiyor.

Test Edin!

Peki, içerik ve renklerin yolu nerede kesişir? Esasında, buraya kadar aktarılan kısımda kullanılan “marka” kavramı ne ise ve markaların yolu renkler ile hangi noktalarda, nasıl kesişiyorsa & kesişmek durumunda kalıyorsa; içeriği de bir marka gibi düşündüğümüzde, renklerle ilişkisinin farklı olmadığını görürüz. Hatta içerik tarafında markalara göre avantaj şudur: herhangi bir markanın logosunun yahut tamamıyla kendisinin renkleri üzerinde değişikliklere gitmek her zaman için kolay olmayabilir. Bu tarz değişiklikler marka kimliğine zarar verebilir. Fakat test etmek, daimi olarak ölçümlemeler yaparak sonuçları analiz etmek içerik pazarlamasının doğasında var. Dolayısıyla, içerik pazarlamasında renklerin kullanımı da test edilerek başarılı bir zemine rahatlıkla oturtulabilir. Buyer Persona’larınızın (İdeal Müşterileriniz) hangi renklere nasıl reaksiyon vereceğini, bu şekilde ölçümleyebilirsiniz.

coschedule
CoSchedule örneğinde, turuncu temanın mavi temaya göre 6 kat fazla tıklanma aldığı görülmüştür. Bu elbette, “Turuncu renk daha çok tıklanma alır” genellemesine varılabileceği anlamına kesinlikle gelmez. Test etmenin önemi de burada ortaya çıkar. Kendi hedef kitlenizin ne görmeyi istediğini, ne ile güdülendiğini bulmak, temel amaçtır.

getstarted

Hubspot’un A/B Testi, “Dur” anlamı ifade eden kırmızının mı, yoksa “Geç” anlamı ifade eden yeşilin mi tıklanma üzerinde daha etkili olacağı sorusu üzerine gerçekleşmiştir. Başka bir ifade ile bu renklerin ilişkilendirildiği bahsi geçen anlamların kullanıcı üzerinde etkisi olup olmadığı ölçülmek istenmiştir. Test sonucunda, kırmızı butonun, yeşile göre %21 oranında daha fazla tıklanma aldığı görülmüştür.

Uzun lafın kısası, renklerin tüketiciler üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçek. Dikkat edilmesi gereken nokta ise şu; zaman içerisinde birçok araştırma sonucunda her rengin ilişkilendirildiği belli başlı anlamlar ortaya çıkmış olsa da, bunlara takılıp kalmadan içerik pazarlamasının ölçümleme ve analiz kuralını uygulayarak renk kullanımını gerçek bir avantaja çevirmek elinizde.

Sevgiyle.

[hs_action id=”2683″]

No Comments

Yorum Yap