Blog, İçerik, Blogger İstatistikleri

Özgün içerik, günümüz pazarlama stratejilerinin temelini oluşturmaktadır. Hedef kitle ile etkileşimi sağlamak, potansiyel müşterileri yakalamak, hatta müşterilerin gözünde otorite olmak ve marka değerini arttırmak adına içeriğin çok önemli bir rolü vardır. Bu sebeple markaya ait bir blog oluşturmak ve paylaşımda bulunmak artık bir hobi değil, günümüz şartlarında zorunluluk haline gelmiştir. Hatta B2B pazarlamacılarının %59’u bloğu en etkili etkileşim kanalı olarak görmektedir.

2014 yılında Orbit Media Studios’un yaptığı araştırma, şirket blogger’ları arasında içerik paylaşımının önemini gözler önüne sermiştir. 1000’den fazla şirket blogger’ına sorularak yapılan araştırmada; yazıların paylaşım sıklığı, bir yazıya ne kadar zaman ayrıldığı ve yazının en az kaç kelimeden oluştuğu gibi konularda istatistiksel veriler elde edilmiştir. 2015 yılında araştırma tekrarlanarak aynı konulardaki artış veya azalış miktarı ölçülmüştür. 2 yılın karşılaştırmalı analizi aşağıdaki gibidir. İnfografiğe tıklayarak daha yakından bakabilirsiniz.

151121-serious-bloggers-infographic

 

Araştırmaların sonucunda elde edilen verilere göre blogger’lar:

 • Bir gönderi oluşturmak için artık daha fazla zaman harcıyor.
 • Normal çalışma saatlari içinde daha fazla blog paylaşımı yapıyor.
 • Sosyal medya, en yaygın olarak kullandıkları tanıtım kanalı durumunda.
 • İçeriklerinde daha fazla görsel ve video kullanıyor.
 • %75’i 1000 veya daha az kelimeden oluşan blog yazısı yazıyor.
 • %64’ü birden fazla blog yazısı yazıyor.
 • %85’i düzenli aralıklarda paylaşım yapıyor.

Ve blogger’ların büyük bir çoğunluğu;

 • Haftalık veya daha fazla paylaşım yapıyor.
 • Yazılarını kendileri yayına hazırlıyor.
 • Düzenli olarak analizleri kontrol ediyor.

 

Şirket Blogger’ları Bir Yazı İçin Ne Kadar Zaman Harcıyor?

İşini ciddiye alan şirket bloggerları yazıyı hazırlarken hem daha fazla çaba sarfediyor, hem de daha uzun süreler çalışıyorlar. Buna karşılık blogger’ların %54’ü yazıyı 1-2 saat içinde ortaya çıkarıyor. Kısa sürede ortaya çıkardıkları bu yazıların amaçlarına ne kadar hizmet ettiği bir merak konusu tabii. Bloggerların, %16’sı bir yazı için 4 saatten fazla zaman harcarken, %6’sında bu zaman 6+ çıkıyor. Kalan % 6 kesim ise diğer %70’ine oranla 2 kat zaman harcıyorlar.

shutterstock_241986757

İçerik Pazarlamacıları Takvime Çok Önem Veriyor

Blog yazısı paylaşım sıklığı geniş ölçüde değişiklik gösteriyor, ancak bunların çoğu düzenli aralıklarla paylaşım yapıyor. Günlük paylaşım yapan blogger’ların sayısında da artış gözlenmekte.

Not: Günlük paylaşım yapan blogger’lar, yazılarına daha az zaman harcadıklarını bildiriyor.

Peki, blogger’lar ne sıklıkla paylaşım yapıyor?

%3’ü günde birden fazla paylaşım yaparken, %5’i günlük paylaşım yapıyor. %25’i haftada 2-6 paylaşım yapıyor. Bunu; haftalık paylaşım yapanlar %20, ayda birkaç kez paylaşım yapanlar %20, aylık paylaşım yapanlar %10, ayda 1 den az paylaşım yapanlar %7 olarak takip ediyor. Düzensiz paylaşım yapan bloggerların oranı ise %15.

 

Peki, yazılar kaç kelime uzunluğunda?

 • 1500 kelimeden uzun olan blog yazısı sayısında %72’lik bir artış gözleniyor.
 • Blogger’ların %20’den azı 500 kelimeden az blog yazıyor. Bu geçen seneye oranla azalmış durumda.
 • 500 kelime ile 1000 kelime arası hala en çok tercih edilen yazı uzunluğu fakat o da geçen seneye oranla düşüşte.
 • 1000-1500 kelime uzunluğundaki yazılar yükselişte. (%16,8)
 • 1500-2000 kelime arası yazanların oranı stabil görünüyor.
 • 2000 kelime ve üstü yazanlar iki kat artmış durumda.

shutterstock_209173699

Şirket Blog Paylaşımında Neler Değişti?

Verilere göre blog yazısı paylaşımında artış gözleniyor. Geçen iki sene kaşılaştırıldığında:

 • Ortalama bir yazının uzunluğu,
 • Yazı başına harcanan zaman,
 • İş vakitlerinde yazı için ayrılan zaman,
 • Müşteriler için oluşturulan yazılarda artış gözlemleniyor.

 

İki yılın karşılaştırmalı verilerine bakıldığında, Bill Gates’in 1996 yılında söylediği “İçerik kraldır” sözünün ne kadar isabetli bir tespit olduğunu insanların anlamaya başladıkları net bir şekilde görülüyor. Bu sebeple önümüzdeki yıllarda markalaşma veya marka değerini arttırma yolunda profesyonel anlamda blogger çalıştıran şirketlerin sayısı daha da artacağa benziyor.

No Comments

Yorum Yap