Klasik Pazarlama İle Dijital Pazarlamanın Birbirinden Ayrılan 10 Yönü

Teknolojinin gelişim hızına paralel olarak bazı sektörel disiplinlerin dinamikleri de günden güne artan bir hız ile değişiyor, evriliyor. Bu disiplinlerin başında da, özellikle sosyal medya ve internet kavramlarının hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği andan itibaren, Pazarlama disiplini gelmekte. 

Klasik pazarlama, yerini büyük bir hızla dijital pazarlama kavramına bıraktı. Dijital pazarlama da geleneksel pazarlama disiplininden birçok yönü ile ayrılan yepyeni bir kavram olarak karşımıza çıktı. 

Geleneksel pazarlama mantalitesi ile dijital pazarlama mantalitesinin birbirinden bağımsız, taban tabana zıt iki kavram olduğunu tabiî ki söyleyemeyiz. Ancak işleyiş biçimi, çalışma prensipleri, hedef kitle ile olan iletişimin biçimi ve izlenilen yollar bu iki kavramı birbirinden ayıran belli başlı özellikler olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu yazımızda, Robert Weller tarafından dizayn edilmiş olan faydalı bir infografik yardımı ile geleneksel pazarlama ile dijital pazarlama kavramlarını kıyaslayacağız. 

 

İşte dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamadan ayrılan 10 yönü; 

1.Pazarlama Tipi 

Geleneksel, bir başka deyişle klasik pazarlama anlayışında çok daha açık ve yapılandırılmış bir tarz vardır. Dijital platforma göre daha didaktik ve aynı zamanda daha maliyetli bir pazarlama türü olan klasik pazarlama, her an her yerde ulaşılabilir ve kişiye göre şekillendirilebilir değildir. 

2. Katılım Kültürü-İletişimin Yönü 

Aslında klasik pazarlama ile dijital pazarlama anlayışlarının temelde ayrılan noktası bu özelliktir. Web 2.0, kullanıcılara içerik üretme fırsatı verir. Bloglarda, mikrobloglarda faaliyet gösterme, markaların sosyal medya kanalları üzerinde yorum yapma, soru sorma, paylaşım yapma imkânı gibi, kimi zaman içerik üretme, kimi zaman ise var olan içeriğe katkıda bulunma suretiyle gerçekleştirilen kullanıcı faaliyetleri, iletişimin yönünü yalnızca kaynaktan alıcıya şeklinde olmaktan çıkarmıştır. Markaların da kullanıcıdan gelen içeriğin daha inandırıcı ve ilgi çekici olduğunun farkında olmasıyla birlikte, bu konsept bir reklam modeli haline gelmeye başladı diyebiliriz. 

Marriott, Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerik

3. Zamanlama 

Klasik pazarlama anlayışında uzun süreli bir kampanya kurgusu mümkündür. Dijital pazarlama anlayışında ise spontane gelişen, anı yakalayan sosyal medya paylaşımları büyük önem taşır. Çünkü artık televizyon karşısında oturup program aralarında reklamlara maruz kalan, ya da billboardlar, dergiler ile eskisi kadar içli dışlı olan bir kitle yerine, her an hızlıca değişen bir akışı bilinçli olarak takip eden ve bundan keyif almak, fayda sağlamak isteyen bir kitle var. Kaynak çok fazla, sayısız platform mevcut. 

 

4.Tüketici ile İletişim 

Klasik pazarlama anlayışında tüketici kitlesi ile telefon, mektup, e-mail gibi tek yönlü ve geleneksel iletişim organları kullanılırken, dijital pazarlama daha çok sosyal medya kanallarının ve buna bağlı interaktif dinamiklerin son derece aktif kullanımına dayanır. Takipçilerinizin kurum ya da markanızla alakalı olarak karşısında bir muhatap bulabileceği platformu sosyal medya olarak görmesi ve bununla birlikte onlarla kurulan her bir diyalog, potansiyel müşteriyi müşteriye çevirme konusunda etkili olduğu gibi, marka imajı açısından da artı değer yaratacaktır. 

5.Kullanılabilirlik 

Klasik pazarlama yöntemlerinin kullanılabilirliği genellikle çalışma saatleri içerisinde çok daha fazladır. Dijital pazarlama stratejisinin kullanımı ise internet gibi bir olanak ile 24 saat mümkündür. Zaten dijitale evrilen dünyada her alanda 24 saat yaşayan, canlı bir mekanizma mevcutken; pazarlama tarafının da kendini bu yönde eğitmemesi beklenemez. 

6.Kapsam 

Geleneksel pazarlama mantalitesinin kapsamı dijital pazarlamaya göre çok daha sınırlıdır. Geleneksel mantalite spesifik bir alana odaklanmayı gerektirirken, dijital pazarlama mantalitesinin kapsamında zaman ve mekân kavramı yoktur. 

7.Deneyim Zenginliği 

Klasik pazarlama yaparken son derece statik döngüler ve belirli kalıplar içerisinde hareket edersiniz. Dijital pazarlama mantalitesi ise yeniliklere açık, farklı deneyimler geliştirilebilecek kampanyalar kurgulamaya olanak tanır. Bunu yaparken çoklu kanal kullanabilmenin gücünden yararlanılır. 

 

8.Gözetim 

Geleneksel pazarlamada tüketiciyi koruma ana unsurdur. Mutlaka tüketici haklarına sahip çıkılmalı ve buna göre pazarlama yapılmalıdır. Dijital pazarlamada ise dijital mecralarda sahip olunan kullanıcıların ve o platformların gözetimi de önemsenmektedir. 

 

9.Kullanılan Dil 

Klasik pazarlama anlayışında doğal olarak daha resmi bir dil kullanılmakta ve belli başlı pazarlama öğretileri doğrultusunda geliştirilen bir dile uyulmaya çalışılmaktadır. 

Dijital pazarlamada ise kullanıcı kitlesi ile direkt olarak konuşabilir, bu kitle ile etkileşim yaratabilirsiniz. Dijital dünyanın neredeyse sınırsız biçimde izin verdiği bu interaktif yapının içinde duvarlara çarpmadan hareket etmek inanın çok kolay. 

 

10.Çalışan İnsanlar 

Geleneksel pazarlama kampanyalarını genellikle markaların pazarlama, halkla ilişkiler veya satış departmanları yürütür. Dijital pazarlama kampanyalarında ana unsur iletişim olduğundan bu faaliyeti yeni medya departmanlarının ve ilgili ajansların yürütmesi çok daha uygundur. 

 

Netvent’te Sıradan Bir Gün

BONUS: ÖLÇÜLEBİLİRLİK 

Geleneksel pazarlama kapsamında gerçekleştirilen bir pazarlama faaliyetinin sonuçlarıyla ilgili, işe başlamadan önce bazı öngörülerde bulunulabilir. Fakat büyük yatırımlar ortaya konulduğu halde, geri dönüşlerle ilgili her zaman büyük riskler de mevcuttur. Dijital pazarlama içerisinde, A/B testleri yaparak, sayısız analiz yöntemini kullanarak markanıza ve kitlenize uygun best practice’ler belirler, riski minimize edersiniz. Ne verdiğinizi ve ne alacağınızı net biçimde görebildiğiniz bu pazarlama anlayışı içerisinde, geleneksel pazarlamada pek mümkün olmayan çok küçük bütçelerle, viral bir rüzgar yakalayarak büyük kazanımlar elde etme olasılığınız yüksektir. 

 

 

Yorum Yap