Pazarlama ve Büyük Resim

büyük-resmi-görebilme

Kurumsal hayatta sıklıkla kullanılan büyük resim üst düzey yöneticiler kadar pazarlama departmanında çalışanlar için de kritik noktalardan biridir. Pazarlama profesyonelleri gelişen pazar dinamikleri, artan rekabet ve yeni yöntemler(inbound pazarlama gibi) ile stratejilerini geliştirmeye ve bazen değiştirmeye çalışırken şirket hedefleri ve büyük resmi odak noktasında tutmaya gayret göstermektedirler.

Pazarlama ve satış ayrı değerlendirilemez dolayısıyla pazarlama stratejileri de satış baskından her zaman payını almaktadır. Bu bağlamda, pazarlama ekiplerinin her zaman büyük resim ve şirket hedefleri ile paralel aksiyonlar alması kolay olmamaktadır.

Büyük resim ve pazarlama arasında entegre ve etkin bir korelasyon olması için pazarlama profesyonellerinin aşağıdaki noktaları dikkate alması faydalı olacaktır:

 • -Şirket hedefleri ile paralel pazarlama aksiyonları
 • -Müşteri etkileşimi ve pazar ile uyumlu pazarlama stratejileri, performans ölçüm sistemler ve süreçler
 • -Verimli ürün ve hizmet stratejileri

 

Başlangıç olarak aşağıdaki yol haritası izlenebilir:

 1. İş hedeflerinin belirlenmesi: Şirketin stratejilerinin, hedeflerinin ve bununla paralel pazarlama hedeflerinin belirlenmesi gerekmektedir.
 2. Pazarlama Hedefleri: Kaynaklar, büyüme beklentileri ve müşteri portföyü detaylı incelenerek iş hedefleri ile paralel pazarlama hedefleri belirlenmelidir.
 3. Segmantasyon: Müşteri segmentasyonu hangi parametrelere göre yapılacak ve bu segmentasyonun pazarlama stratejisine etkileri belirlenecektir.
 4. Hedef Kitle: Hedef kitle büyük resim dikkate alınarak ilgili segmentasyon çalışması paralelinde belirlenmelidir.
 5. Pozisyonlama: Hedef kitleye uygun pozisyonlama hem ürün ve hizmetler için hem de şirketin genel duruşu için önem arzetmektedir.
 6. Ürün ve Hizmet Stratejisi: Gerekiyorsa büyük resme uygun yeni ürün ve hizmet stratejileri geliştirilmelidir.
 7. Fiyat: Rekabeti de dikkate alarak büyüme ve karlılık hedeflerine uygun fiyat stratejisi belirlenmelidir.
 8. Promosyon ve Satış Stratejisi: Başarılı bir satış stratejisi ancak etkin bir pazarlama altyapısı ile mümkündür. Buna göre büyük resim ile paralel bir satış stratejisi geliştirmek gerekmektedir.
 9. Inbound Pazarlama Stratejisi: Bütün adımlar tamamlandığından büyük resim ile paralel geliştirilecek bir inbound pazarlama yaklaşımı şirketin hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacaktır.Inbound pazarlama stratejilerinin detaylarına bu yazıda girmeyeceğim ancak inbound pazarlama yapısı itibariyle satış sonuçlarının hızlı ve etkin biçimde alınmasını büyük resmi dikkate alarak sağlamaktadır. Dünyadaki örneklerinde müşterilerin şirketin sadık fanatikleri haline gelmesi inbound pazarlama stratejileri sayesinde kolaylıkla sağlanmaktadır. Şirketler geleneksel pazarlama yaklaşımları üzerine çalışırken hedeflerine katkı sağlayacak inbound pazarlamayı da gözden kaçırmamalıdır.

Kavramsal olarak bütün bu strateji uygulanabilir görünse de pratikte sonuç almak için şirket içi iletişimin, özellikle pazarlama ve satış ekipleri arasında yüksek seviyede olması gerekmektedir. Büyük resim yöneticilerin toplantılarda kullandığı bir kavram olmaktan ancak tüm çalışanlar tarafından şirket hedefleri ve pazarlama hedefleri benimsendiğinde çıkacaktır.

[hs_action id=”2686″]

No Comments

Yorum Yap