Sosyal Medya Kullanımında Markaların Yaptıkları Hatalar

Sosyal medya, ilgisini çektiğiniz hedef kitleyi marka fanatikleriniz haline getirebilmek için kullandığınız bir araçtır. Özellikle yaşadığımız bu yüzyıl içerisinde sosyal mecralardan faydalanmadan dijital bir ortamda pazarlama yapmak neredeyse imkânsız. Ancak hâlâ sosyal medya kullanımında markaların yaptığı bazı hatalar, onların markalarına zarar verirken aynı zamanda kullandıkları pazarlama kaynaklarının da boşa harcanmasına neden oluyor.

İşte markanızın itibarını koruyacak ve kullandığınız kaynakları daha etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayacak bazı ipuçları:

1)Sosyal stratejileri anlaşılır bir iş hedefi ile uyumlu değildir.

shutterstock_200810528

Birçok sosyal medya özetinin ve sosyal medya ajanslarının önerdiği gibi, yapılan hatalar ile başa çıkabilmek için sorunlar ve pazar hedefleri ile başa çıkmak gerekmektedir. Markalar etkileşimde bulundukları bazı katmanlara ya da sosyal mecralarla olan anlaşmalarına, oluşturdukları kampanyalar dâhilinde sorular sorar. Ama markalar yaptıkları işin zorluklarını özetlerse, sosyal medya tarafında daha etkili ve anlamlı sonuçlar elde edebilirler. Bu sayede sosyal medya hedefleri ile pazar hedefleri birbirleri ile örtüşmüş olur.

2)Sosyal medya için anlaşılır bir tanım yoktur.

shutterstock_189986468

Müşteriler sosyal medyada çok zaman harcıyor ve bu oran markaların sosyal mecralar içerisinde yer alması gerektiğinin bir göstergesi. (Günde 1.72 saat: internette harcanan zamanın %28’ine denk gelmektedir.) Bu da markaların sosyal medyada olması için iyi bir neden… Ancak bu sosyal medya ekosistemi ve müşterilerin internet ortamında gezinmesinde rolü nedir? Eğer bu sorunun cevabını daha basitleştirmek istiyorsak üç tane seçenek önümüze çıkıyor: daha geniş bir hedef kitleye yayılmak için televizyon kampanyalarını arttırmak ve genişletmek, bağımsız bir sosyal medya kanalı olarak televizyon kampanyası için yeteri kadar bütçesi olmayan markalara destek olmak ya da kampanya devamlılığı ve kampanyayı ön planda tutmak.

3)Yaptıkları faaliyetler iş oranlarından bağımsızdır.

shutterstock_148947473

Sosyal medya üzerinden alınan sonuçlar markalar için pek bir anlam ifade etmiyor. Eğer yürütülen işin amacı milyonlarca kişinin etkisini çekmek ise, neden sosyal medya aktiviteleri bin kişi gibi bir rakama ulaşıyor? Aslında sosyal medya aracılığı ile ulaşmayı planladıkları hedef kileye erişebilme imkânları daha da fazla olmaktadır. Bu sayede büyük markalar ürünlerini geniş kitlelere satabiliyor ve diğer kanallara göre sosyal medya aracılığı ile bunu daha iyi yansıtabiliyorlar. Ancak pazarlamacılar yeniliklere izin vermeyebiliyor ve farkında olmadan kullandıkları sıradan yöntemler yeniliklerin farkına varmalarını engelliyor.

4)Onlar özgür ve özgün içerik yapılarına güveniyor.

shutterstock_288457811

Birçok üretim firması marka yöneticilerini içeriklerinin iyi ve özgün oldukları konusunda ikna etti. Üretim firmalarının yaptıkları doğru olmasa bile, markaların izledikleri bu yol sosyal medya stratejileri için oldukça uygun. Sosyal medya alanında televizyon reklamlarını bir tarafa bırakarak özgün bir yol izlemeye çalışıyor. Bu durum, özellikle büyük markaların ihtiyaç duyduğu geniş çalışma alanlarında iş amaçlarının farkına varmak için bir şans olarak görülüyor. Ama yine de anlamsız görünen bu içerik yöntemleri için yatırım yapmak istiyorlar.

5)İnsanların sosyal medyayı nasıl kullandıkları yanlış anlaşılıyor.

shutterstock_255915808

Sosyal medya günümüz gençliğini pasif bir televizyon izleyicisine dönüştürmek yerine, her şeyi yapmayı hedefleyen nesiler yetiştirmeyi amaçlıyor. Gerçekte böyle bir şey yapmak istemeseler de birçok marka hedef kitlesi için neler yapabileceğini ya da interaktif olarak neler verebileceklerini sormaya başlıyor. Bir düşünün; sadece gençler değil birçok insan, günde 14 kere cep telefonundan sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor, sadece kendi yaptıklarını değil arkadaşları da neler yapıyor ve bu sayede etkileşimde oldukları markaların sayfalarına da bakabilme şansları oluyor.

6)Medyanın ihtiyaç duyduğu yatırımları hafife alıyor.

shutterstock_225587617

Birçok marka sosyal medya pazarlamasına ödenen paranın ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte dijital ortamda kurucu bir rol oynuyor ve bu durum markaların yanlış olan algılarını değiştirmeye çalışıyor. Ayrıca pazarlamacılar, sosyal medya üzerindeki bütçelerini doğru kullanmaya dikkat ederken, çevrimiçi kullanıcılarını genişleterek daha az bir yüzde ile harcama yapıyor. Daha büyük işler yapmaya ihtiyaç duydukları için sosyal imkânlarını daha da arttırmak istiyor. Ulaşmak istedikleri kullanıcı yüzdeleri üzerinde çalışarak ve sosyal mecraların ne sıklıkta kullanıldığına bakarak büyük markalar sosyal medya yatırımlarını planlayabiliyorlar.

7)Onlar bu durum karşısında ya duyarlı ve aktif değil ya da bu durum onlar için yeterli olmuyor.

shutterstock_258761492

Sosyal medya, müşterilerin sadece günlük yaşamlarında değil, tüm zamanlarında kullanacağı bir araçtır. Bunun başında ise markayı müşteri ile nasıl ilişkili hale getireceği yer almaktadır. Duyarlı olmak birçok insanla etkileşimi uygun hale getirdiği gibi mümkün olduğu kadar aktivitelerine yorum yapan müşterilerin taleplerine de yanıt vermektedir. Markalar tüm yıl boyunca sosyal kanallar aracılığıyla yayın yapmaktadır. Ancak kendi müşterileri için medya sürekliliğini oluşturamamaktadır.

Kaynak: https://www.theguardian.com/media-network/2015/jul/16/seven-social-media-strategy-mistakes-brands

[hs_action id=”2687″]

No Comments

Yorum Yap