Sosyal Medya Pazarlamasında Segmentasyonun Önemi

Sosyal Medya Pazarlamasında Segmentasyonun Önemi-01

Dijital pazarlamanın en önemli ayaklarından olan sosyal medya pazarlaması günümüzün pazarlama uzmanları için yükselen bir değer. Bilindiği üzere pazarlama günün gereksinimlerine göre anlık olarak şekillenebilen bir stratejiler bütünü. Sosyal medya dijital dünyada en çok takip edilen kanallar içinde yer almaya başlandığından beri, pazarlama uzmanlarının yaptıkları çalışmalarda sosyal medyayı merkeze almaları hiç de sürpriz olmadı. Günümüze baktığımızda sosyal medya pazarlamasının artık pazarlama metotlarının vazgeçilmez bir parçası olduğu görülmekte.

Sosyal medya pazarlamasında başarıya ulaşmak için genelde göz ardı edilen pazarlama aktivitesi hedef kitle segmentasyonudur. Sosyal medyada segmentasyonu nasıl kullanacağımıza geçmeden önce gelin sosyal medya ve sosyal medya pazarlamasının tanımına göz atalım. Sosyal medya internet üzerinden sıradan insanların, ortak paydalar ortaya koyabilecekleri, ortak bir dil oluşturabilecekleri ve hayatı paylaşabilecekleri, yeni yolları ortaya çıkartabilecekleri platformlar bütünüdür. Sosyal medya pazarlaması ise yine genelde internet tabanlı olan bu platformları kullanarak pazarlama metotlarının uygulanması ile bir nevi ağızdan ağıza pazarlama yapılmasıdır. Sosyal medya pazarlaması sizlere bir web sitesine ziyaretçi çekmekten tutun;  marka yaratma, marka tanıtımı yapma ve yeni müşteriler kazanma konusunda yeni yollar sunar.

Hedef kitle segmentasyonu kavramı klasik pazarlama içerisinde olmazsa olmaz bir adımdır. Ciddi bir pazarda başarılı olabilmek için bazı sistemli adımlara ihtiyaç vardır. Bunların en temelleri segmentasyon, pazar hedefleme ve pazar konumlandırmadır. Bu adımları önce kısaca tanımlayalım sonra sosyal medya pazarlaması ile ilişkilendirelim, ki bu adımların sosyal medya pazarlamasında sıkça atlandığını görmekteyiz. Segmentasyon pazarı oluşturan benzer özelliklere sahip yani benzer mal ve hizmetleri tüketen gruplara ayrılmasıdır. İkinci adımımız pazar hedefleme tüketici gruplarının oluşturduğu her segmentin ticari açıdan değerlendirilip cazip olan kısımlarının belirlenerek hedef pazar olarak seçilmesi işlemidir. Son olarak pazar konumlandırma ise hedeflenen segmentteki tüketicilerin zihninde rakip markalara göre belirgin, farklı ve arzu edilebilir bir yer edinilmesidir (Pazarlama İlkeleri, Prof. Dr. İsmet Mucuk). Bu kavramı olmazsa olmaz olarak görürüm çünkü her tüketici grubu farklı bir yapıya sahiptir ve bu gruplara aynı ürünü satmanız günümüz şartlarında mümkün değildir. Her segment için faklı bir ürün sunmanız, farklı bir iyileştirme yapmanız gerekir. Örnek vermek gerekirse tamamı erkeklerden oluşan bir gruba sütyen satmaya çabalamanın çok anlamı yoktur. Ya erkeklerin kullanacağı bir ürünü piyasaya sunarsınız ya da kendinize kadınlardan oluşan bir segment ararsınız.

Gelelim sosyal medya pazarlamasında hedef kitle segmentasyonunun önemine. Sattığımız ürün temelde belli özelliklere sahip bir tüketici segmentine hitap eder. Sosyal medya ise tüm dünyadır. Her yaştan her renkten her cinsiyetten insan vardır ama bizim ürünümüz herkese hitap etmez, yani ürünü satamayacağınız bir kitle yaratmanın bunun için para harcamanın bir anlamı yoktur. Yukarıdaki basit örnekten gidecek olursak ürünümüzün hangi kitleye hitap ettiğini öncelikle belirlemeliyiz. Pazarlama danışmanlığı yaptığımız şirket kadın iç çamaşırları satıyor, sadece Türkiye’ye satıyor ve fiyatları Türkiye’de ortalama bir iç çamaşırı için harcanan miktarın 3 misli.  O zaman ulaşmamız veya yaratmamız gereken sosyal medya kitlesi:

Kadınlar
Gelir grubu ortalamanın üstü
Yaş aralığı 18-45 arası (18 yaş altı üst gelir grubunda harcama kararını kendi başına veremiyor, 45 yaş üstü tüketim oranları çok düşüyor)
Yaşadığı yer Türkiye

Bu örneğimizde danışmanlık yaptığımız firmaya üstte belirtilen kitleye nasıl ulaşacağını veya o kitleyi nasıl oluşturacağının yöntemlerini gösterirsek (bu yöntemler daha sonraki yazılarımızın konusu olacak) yapacağımız dijital pazarlama kampanyalarında başarılı oluruz.

Yukarıda görüldüğü gibi segmentasyon sosyal medya pazarlamasının da ilk adımlarından biri. Bir milyon takipçisi olan bir Twitter hesabında reklam yapmak verdiğimiz örnekte de görüldüğü üzere her zaman mantıklı değildir. Önemli olan ürünümüzü satın alacak kitleyi (Buyer Persona) analiz etmek ve bu kitleye uygun olarak sosyal medyada pazarı bölümlendirmektir. Bu sayede dijital pazarlama stratejileri ile yaratacağımız on bin kişilik bir kitle bile segmentasyon çalışması yapılmadan oluşturulmuş bir milyonluk kitleden kat be kat karlı olacaktır. Bizler için sosyal medyada değerli bir hedef kitleye ulaşmanın çok maliyetli olacağını düşünebilirsiniz. Bir taraftan haklısınız ama ilerleyen yazılarımızda sosyal medyada nasıl istediğiniz hedef kitleye en uygun maliyetle ulaşacağınızın gizli sırlarını açıklayacağız. O sebepten bizleri takip etmeye devam edin ve sosyal medyanın inanılmaz gücü ile başarıya bir adım daha yaklaşın.

[hs_action id=”2687″]

No Comments

Yorum Yap