Dijital Pazarlamada Multidisipliner Yaklaşım

Dijital ortamla gerçek dünya arasındaki mesafe gün geçtikçe daralırken, insanlığın bu geçiş sürecinin nasıl tamamlayacağı merak konusu. Umuyorum ki sizler bunu sadece merak edip izleyenlerden değil, harekete geçenlerdensinizdir. Çünkü her geçen gün dijitalin daha da geliştiğini ve hayatımızda daha büyük yer kapladığını görüyoruz. Bununla bağlantılı olarak pazarlama da dijitale kaymış durumda. Bizler de dijital ortamda pazarlama faaliyetlerini en iyi şekilde yapmak için birçok disiplinde uzmanlaşarak en verimli sonuçları elde ediyoruz.

 

Dijital Pazarlamaya Ait Disiplinler

Öncelikle dijital pazarlamanın ne olduğunu tekrar hatırlayalım isterseniz. Dijital ortamda marka bilinirliği adına ve kar elde etme amacıyla yapılan tüm faaliyetlere “Dijital Pazarlama” diyoruz. Sosyal medya ise halk arasında ilk akla gelen dijital ortam. Hepimiz Facebook ve Instagram’ı kullanıyoruz. Doğal olarak şirketler de müşteri kitlesini bu ortamlarda oluşturuyor.

Bir diğer pazarlama yöntemi ise arama motoru optimizasyonudur. Bizler kısaca SEO diyoruz. Burada amacımız Google aramalarında en üst sıralarda bulunarak, marka olarak kullanıcıların sürekli karşısına çıkmak ve kar amacı güttüğümüz kampanyalarda bu kullanıcıları müşterilere dönüştürmek. Nasıl yapıldığıysa uzun uzun anlatılacak bir konu. Fakat SEO’nun uzmanlık istediğinden hep birlikte hemfikir olduğumuzu düşünüyorum.

Dijital ortamda kullanıcıları müşteriye dönüştürürken, öte yandan direkt müşteri olarak bu dünyaya girenleri ise kendi sayfalarımıza çekmeye çalışıyoruz. Burada ise Google Adwords’ü kullanıyoruz. Yani hedeflediğimiz anahtar kelimeleri kullanarak, belli bir bütçe ile alışveriş amacıyla arama motorlarını kullanan kişilerin karşısına çıkıyoruz. Akabinde de alışverişini bizim sitemizde yapmaları için onları yönlendiriyoruz.

Son olarak ise dijital PR çalışmalarıyla markaların bilinirliğini körüklüyoruz. Bunu da en yaygın kullanılan ve bilinen ortamlarda görünürlüğümüzün artmasını sağlayarak yapıyoruz. Tüm bu yapılanları analiz ederek ise günün sonunda elde ettiklerimizi ölçüyoruz.

Multidisipliner Yaklaşım

Multidisiplin kavramı aslında tıp alanında yaygın olarak kullanılmaktadır ve birden fazla alanda uzmanlaşmayı esas alan yaklaşımdır. Farklı alanları bir bütün olarak kabul eden ve uzmanlaşan doktorların tek başına yetkinliğinin olmasıdır. Biz de dijital pazarlamanın multidisipliner uzmanları, yani markaların doktorları oluyoruz.

Multidisipliner Çalışmanın Pazarlama Açısından Avantajları

Dijital ortamda yapılan pazarlama çalışmalarında marka kimliği oluşturmak ve bunu tüm mecralarda aynı amaca hizmet edecek şekilde sunmak için tüm mecralara hakim olmak gerekiyor. Dijital ortamın son derece hızlı ve geçişli olması bizleri de tüm alanlarında uzmanlaşmaya itiyor. Dolayısıyla multidisipliner yaklaşımı benimsemiş kişiler daha hızlı yol kat ediyorlar.

Bu alanların hepsinde neden uzmanlaşmamız gerektiğinden kısa örneklerle bahsedelim:

Sosyal Medya

Bir marka olarak insanların karşısına ilk sosyal medyada çıktığımızı varsayalım. Facebook reklamları, Twitter’daki popüler hashtagler gibi büyük kitlelere ulaşabileceğimiz fırsatları değerlendirdik ve kullanıcılarla tanıştık. Sosyal medyanın parametrelerine hakim olmalıyız ki, kullanıcıların markamızla doğru zamanda tanışmasını sağlayabilelim.

Sosyal medyada markayla tanışan kullanıcılarda bir merak oluşturduktan sonra bu kullanıcıları markanın sitesine çekiyoruz. Burada da sitenin elemanları konusunda bilgi sahibi olursak, sosyal medyada oluşan merakı canlı tutabilir ve kullanıcıyı, markayı tanıma yoluna sokabiliriz. Sitemizde uzun süre geçirerek duygusal bir bağ kurmalarını sağlayabiliriz. Bu noktada kullanıcı artık marka bağımlısı olma yoluna girmiş olur.

SEO & Adwords

Kullanıcılarla sosyal medyada değil de ilk olarak arama motorlarında tanıştığımız durumlarda ise SEO ve Adwords çalışmalarının önemi ortaya çıkıyor. İkisinde de amaç Google’da üst sıralarda çıkarak kullanıcıların sitemizi ziyaret etmesini sağlamak. SEO organik yollarla üst sıralara yerleşmemizi sağlarken, Adwords ise ücret karşılığı üst sırada sponsorlu olarak yer almaktır. Sitemize gelen ziyaretçilerin burada ilgilerini canlı tutarak, markayla ilişki kurmalarını sağladıktan sonra markayı sosyal medyada takip edecek yolu takip etmelerini sağlamalıyız. Böylece sosyal medyada markayla etkileşime geçebilirler. Mesaj, DM gibi yollarla markaya ulaşıp cevap aldıklarında ise artık o bağı kurmuşlardır.

Dijital PR

Dijital PR çalışmaları da pazarlama çalışmalarının bir diğer adımıdır. Markanın varlığı konusunda kullanıcıların algısına yerleşmek, markayı bilenler için ise marka imajını güçlendirme adına yapılan çalışmalar olarak elimizdeki dijital silahlardan biri olarak bulunmaktadır.

İletişim

Multidisipliner yaklaşım ve uzmanlaşma denildiğinde akla gelmeyen son bir kavramdan bahsedelim şimdi de; İletişim.

İletişim, uzmanlaşılması gereken bir alan olarak görülmese de dijital ortamda etkileşime geçtiğimiz her şey ile iletişimimiz iyi olmalı. Sadece marka için değil, kişisel olarak kurduğumuz iletişimin sağlıklı olması gerekiyor. Kendimizi ne kadar doğru ifade edebilirsek, güzel fikirlerimizin çöpe gitmesine aynı ölçüde engel olabiliriz.

Günün sonunda tüm bu alanların hepsine hakim olabildiğimiz zaman kullanıcılara markayla bağ kurma yolunu çizebiliyoruz. Bu nedenle dijital ortamda pazarlama faaliyetleri yürütecek kişiler olarak şimdiye kadar çoktan multidisipliner yaklaşımı benimsemiş olmak gerekiyor. Öte yandan çağımızın zorlu şartlarında başarı elde etmek pek mümkün gözükmüyor.

No Comments

Yorum Yap